تحلیلگر بازارهای مالی سهام و ارز

رایگان

وضعیت اشتراک: اشتراک رایگان

تحلیلگر تکنیکال بورس

رایگان

وضعیت اشتراک: اشتراک رایگان

تحلیلگر بازارهای مالی بین المللی

رایگان

وضعیت اشتراک: اشتراک رایگان

کاربر ماساژ

رایگان

وضعیت اشتراک: اشتراک رایگان

اکسس

135,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

طرح تجاری

159,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

اختلالات یادگیری و عوامل آن

135,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

آشنایی با سیستم های اعلام و اطفای حریق

147,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

برق ساختمان

141,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

مدیریت کسب و کار MBA

239,700 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA

540,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید