نمونه گواهینامه آزمون

نمونه گواهی

امکان اخذ گواهینامه معتبر در صورت قبولی در آزمون

اگر دانش پذیر مجموعه های آموزشی بنیاد آموزش مجازی ایرانیان و سایر آموزشگاه های وابسته و معتبر هستید شما هم میتوانید خود را آنلاین ارزیابی و گواهی معتبر اخذ نمایید.