آرشیو آزمون‌ها

روانشناسی فیزیولوژی

70,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

رشد و تکامل از تولد تا بلوغ

50,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

روانشناسی رشد

70,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

روانشناسی کودک و بلوغ

رایگان

وضعیت اشتراک: اشتراک رایگان

دکتری حقوق جزا و جرم شناسی

250,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

دکتری حقوق خصوصی

280,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

مشاوان حقوقی

290,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

وکالت

250,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

آیین دادرسی کیفری

80,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

60,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

اصول استناد حقوق اسلامی

70,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

حقوق و تجارت

50,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید