آرشیو آزمون‌ها

اکسس

135,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

صنایع کامپیوتر

119,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

Illustrator

119,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

مهارتهای رایانه کار درجه ۱,۲

150,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

Maya

123,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

کاربر فتوشاپ

119,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

Revit

119,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

WordPress

119,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

AutoCAD

148,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

۳D Max

119,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید