×
آزمون آنلاین

آزمون های ادواری بنیاد آموزش مجازی ایرانیان

آزمون آنلاین

تحلیلگر بازارهای مالی سهام و ارز

رایگان

وضعیت اشتراک: اشتراک رایگان

تحلیلگر تکنیکال بورس

رایگان

وضعیت اشتراک: اشتراک رایگان

تحلیلگر بازارهای مالی بین المللی

رایگان

وضعیت اشتراک: اشتراک رایگان

آزمون آنلاین

اکسس

۱۳۵,۰۰۰ تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

برق ساختمان

۱۴۱,۰۰۰ تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA گرایش عمران و معماری

۱۵۰,۰۰۰ تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

درب و پنجره سازی

۸۰,۰۰۰ تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

آزمون آنلاین

کاربر ماساژ

رایگان

وضعیت اشتراک: اشتراک رایگان

آشنایی با سیستم های اعلام و اطفای حریق

۱۴۷,۰۰۰ تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

آشنایی با ساخت عینک

۱۳۵,۰۰۰ تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

PBA مدیریت حرفه ای بهداشت ، ایمنی

۲۳۹,۷۰۰ تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

آزمون آنلاین

آشنایی با علوم دامی

۱۴۴,۰۰۰ تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

کارشناس سم شناسی

۱۳۵,۰۰۰ تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

پرورش قارچ های خوراکی

۱۰۰,۰۰۰ تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

اقتصاد کشاورزی

۹۰,۰۰۰ تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

آزمون آنلاین

روانشناسی ورزشی

۱۴۷,۰۰۰ تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

سیر هنر در تاریخ

رایگان

وضعیت اشتراک: اشتراک رایگان

مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA گرایش عمران و معماری

۱۵۰,۰۰۰ تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

شیمی و تکنولوژی چرم

۷۰,۰۰۰ تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید