×
آزمون آنلاین

آزمون های ادواری بنیاد آموزش مجازی ایرانیان

آزمون آنلاین

PBA مدیریت مهارت های زندگی

رایگان

وضعیت اشتراک: اشتراک رایگان

سیر هنر در تاریخ

رایگان

وضعیت اشتراک: اشتراک رایگان

اصول کلی هتلداری

۵۰,۰۰۰ تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

تاریخ پارچه و نساجی

۵۰,۰۰۰ تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

آزمون آنلاین

مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA گرایش عمران و معماری

۱۵۰,۰۰۰ تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

درب و پنجره سازی

۸۰,۰۰۰ تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

سنگ کاری

۷۰,۰۰۰ تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

دکوراسیون داخلی

۸۰,۰۰۰ تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

آزمون آنلاین

شیمی و تکنولوژی چرم

۷۰,۰۰۰ تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

فیزیولوژی تغذیه

۱۱۹,۰۰۰ تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

کارشناسی تغذیه

۱۱۹,۰۰۰ تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

دسرساز

۷۰,۰۰۰ تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

آزمون آنلاین

کارشناس سم شناسی

رایگان

وضعیت اشتراک: اشتراک رایگان

پرورش قارچ های خوراکی

۱۰۰,۰۰۰ تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

اقتصاد کشاورزی

۹۰,۰۰۰ تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

شناسایی و مبارزه با علف های هرز

۹۰,۰۰۰ تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

آزمون آنلاین

سیر هنر در تاریخ

رایگان

وضعیت اشتراک: اشتراک رایگان

مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA گرایش عمران و معماری

۱۵۰,۰۰۰ تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

شیمی و تکنولوژی چرم

۷۰,۰۰۰ تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

تاریخ صنعت چرم

۵۰,۰۰۰ تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید