آرشیو آزمون‌ها

کارشناس معاملات املاک

رایگان

وضعیت اشتراک: اشتراک رایگان

آمار و احتمال

50,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

مدیریت مالی، بانکداری و سرمایه گذاری

180,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

اصول حسابرسی

88,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

مدیریت بازرگانی

119,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

حسابداری مالی

87,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

مدیریت مالی

200,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید