آرشیو آزمون‌ها

کاربر ماساژ

180,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

آشنایی با سیستم های اعلام و اطفای حریق

147,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

آشنایی با ساخت عینک

135,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

PBA مدیریت حرفه ای بهداشت ، ایمنی

239,700 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

آشنایی با اصول ایمنی امداد و کمک های اولیه

147,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

کارشناسی تغذیه

119,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

اصول علم تغذیه

50,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

آرایشگر-ناخن (ناخن کار)

50,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

پیرایشگر مردانه

50,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

آرایشگر موی زنانه

50,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

آرایشگر دائم صورت زنانه

50,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

تغذیه ورزشی

119,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید