آرشیو آزمون‌ها

PBA مدیریت حرفه ای بهداشت ، ایمنی

رایگان

وضعیت اشتراک: اشتراک رایگان

کارشناسی تغذیه

119,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

اصول علم تغذیه

50,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

آرایشگر-ناخن (ناخن کار)

50,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

پیرایشگر مردانه

50,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

آرایشگر موی زنانه

50,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

آرایشگر دائم صورت زنانه

50,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

تغذیه ورزشی

119,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

مشاوره در مراقبت پوست، مو، زیبایی و تناسب اندام

119,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

مسئول مهندسی انسانی یا ارگونومی

179,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

انجام عملیات کمک های اولیه

117,000 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید