×

آیین دادرسی مدنی

70,000  تومان
آیین دادرسی مدنی
زمان: 00:20:00
20 سوال
0 شرکت کننده
70,000  تومان

آئین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص می‌کند افرادی که مدعی حقی برای خود هستند یا اختلافی در امور مدنی با یکدیگر دارند چگونه می‌توانند این حقوق را به موقع اجرا در آورند.به بیانی دیگر آیین دادرسی مدنی، قواعدی است که اصحاب دعوا اعم از خواهان و خوانده، قضات محاکم و اشخاص وابسته به آنها در امر قضا، در جریان دادرسی از آغاز تا فرجام رسیدگی دادگاه و صدور حکم باید رعایت کنند. منظور از اشخاص وابسته به دستگاه قضایی، مدیران دفاتر، مأمورین اطلاع و اجرای احکام، وکلاء، کارشناسان و مترجمین رسمی هستند.وجود این مقررات بیان‌گر این واقعیت است که افراد نمی‌توانند برای احقاق حق خود و اجرای عدالت به طور شخصی و به میل خود اقدام کنند.آئین دادرسی گاه حقوق شکلی خوانده می‌شود و دربرابر حقوق ماهوی قرار داده می‌شود. منظور از این اصطلاح اینست که قوانین ماهوی وجود حق را مشخص می‌کنند، اما آئین دادرسی به شکل و روش اثبات و اجرای این حق می‌پردازد.قوانین مربوط به آئین دادرسی مدنی به جهت ماهیت خود که برای تسهیل کار دادگاه‌ها تنظیم می‌شوند و شرایط موجود در نحوه اجرای آن‌ها تأثیر بسزایی دارد، معمولاً به سرعت تغییر می‌کنند.آیین‌دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای‌عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان‌عالی کشور و سایر مراجعی که به‌موجب قانون موظف به رعایت آن می‌باشند به کار می‌رود.در دوره آموزشی آیین دادرسی مدنی شما بصورت مجازی با این علم آشنا میشوید .

 صلاحیت دادگاه ها

 وکالت در دعاوی

 دادرسی نخستین

 بهای خواسته

 جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی

 جلسه دادرسی

 توقیف دادرسی و استرداد دعوا و دادخواست

 تامین خواسته

 ورود شخص ثالث

 جلب شخص ثالث

 دعوای متقابل

 تامین دلیل

 اظهارنامه

 دعاوی تصرف عدوانی ، ممانعت از حق و مزاحمت

 سازش و درخواست آن ـ رسیدگی به دلایل ـ اقرارـ اسنادـ انکار و تردید ـ ادعای جعلیت ـ رسیدگی به صحت و اصالت سند ـ گواهی ـ معاینه محل و تحقیق محلی ـ رجوع به کارشناسـ سوگند ـ نیابت قضایی ـ رای ـ حکم حضوری و غیابی ـ واخواهی ـ تصحیح رای ـ دادرسی فوری ـ تجدیدنظر ـ فرجامخواهی ـ اعتراض شخص ثالث ـ داوری ـ هزینه دادرسی و اعسار ـ مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد – دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی-قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

* علاقه مندان به دوره آموزشی آیین دادرسی مدنی می توانید منابع را به صورت فصل بندی از وب سایت ۲ac.ir خریداری و دانلود نمایید و یا دوره کامل همراه با ارزیابی و گواهینامه معتبر از وب سایت ۹ac.ir ثبت نام نمایید تا بسته آموزشی برای شما ارسال گردد.

* توجه نمایید از زمان تهیه اشتراک ۶۰ روز مهلت دارید تا آزمون را  به پایان برسانید