راهنمای گردشگری فرهنگی

راهنمای گردشگری فرهنگی شغلی از حوزه گردشگری است که دارای شایستگی های : تعاریف و مفاهیم پایه میراث فرهنگی – بررسی رابطه فرهنگ و مذهب –بررسی رابطه فرهنگ و اقلیم – استفاده از زبان گویش و ادبیات محلی در گردشگری فرهنگی – کاربرد موسیقی سنتی درگردشگری فرهنگی – بررسی جشن ها و مدیریت آن در فرهنگ – بررسی رابطه فرهنگ و بازیهای محلی – بررسی رابطه فرهنگ و صنایع دستی – بررسی رابطه فرهنگ و غذاهای بومی و محلی –برنامه ریزی و اجرای بسته سفر گردشگری فرهنگی است و با مشاغلی چون: راهنمای عمومی گردشگری – راهنمای محلی و راهنمای موزه در ارتباط است.

سرفصل های این دوره عبارتند از :

تعاریف و مفاهیم پایه میراث فرهنگی

 بررسی رابطه فرهنگ و مذهب

 بررسی رابطه فرهنگ و اقلیم

 استفاده از زبان،گویش و ادبیات محلی در گردشگری فرهنگی

 کاربرد موسیقی سنتی در گردشگری فرهنگی

 بررسی جشن ها و قدمت آن در فرهنگ

 بررسی رابطه فرهنگ و بازیهای محلی

 بررسی رابطه فرهنگ و صنایع دستی

 بررسی رابطه فرهنگ و غذا های بومی محلی

 برنامه ریزی و اجرای بسته سفر گردشگری فرهنگی

 

*علاقه مندان به دوره آموزشی گردشگری فرهنگی می توانید منابع را به صورت فصل بندی از وب سایت ۲ac.ir خریداری و دانلود نمایید و یا دوره کامل همراه با ارزیابی و گواهینامه معتبر از وب سایت ۹ac.ir ثبت نام نمایید تا بسته آموزشی برای شما ارسال گردد.

توجه نمایید از زمان تهیه اشتراک ۶۰ روز مهلت دارید تا آزمون را  به پایان برسانید.


مواد امتحانی

راهنمای گردشگری فرهنگی

راهنمای گردشگری فرهنگی شغلی از حوزه گردشگری است که دارای شایستگی های : تعاریف و مفاهیم پایه میراث فرهنگی – بررسی رابطه فرهنگ و مذهب –بررسی رابطه فرهنگ و اقلیم – استفاده از زبان گویش و ادبیات محلی در گردشگری فرهنگی – کاربرد موسیقی سنتی درگردشگری فرهنگی – بررسی جشن ها و مدیریت آن در فرهنگ – بررسی رابطه فرهنگ و بازیهای محلی – بررسی رابطه فرهنگ و صنایع دستی – بررسی رابطه فرهنگ و غذاهای بومی و محلی –برنامه ریزی و اجرای بسته سفر گردشگری فرهنگی است.

 

خرید اشتراک این آزمون