مسئول مهندسی انسانی یا ارگونومی

مسئول مهندسی انسانی یا ارگونومی، شغلی از گروه بهداشت و ایمنی می باشد ، که شایستگی هایی از قبیل بررسی فیزیولوژی بدن و شناخت بیماری های اسکلتی و عضلانی ، بررسی عوامل زیان آور محیط کار ، شناخت حوادث ناشی از کار، ارزیابی و کنترل عوامل ریسک ارگونومیکی محیط کار ، آموزش مستمر جهت بهبود روش های صحیح انجام کار، ارائه راهکارها در جهت بهبود تجهیزات وابزار آلات مناسب با نوع کار را به عهده دارد، و با مشاغل مسئول ایمنی و بهداشت محیط و مدیران و سرپرستان صنعتی و سازمانی ، در ارتباط کاری می باشد.

 بررسی فیزیولوژی بدن وشناخت بیماریهای اسکلتی و عضلانی

 بررسی عوامل زیان آور محیط کار

 بررسی حوادث ناشی از کار

 ارزیابی و کنترل عوامل ریسک ارگونومیکی محیط کار

 آموزش مستمر جهت بهبود روشهای صحیح انجام کار

 ارائه راهکارها در جهت بهبود وضعیت تجهیزات وابزار آلات مناسب با نوع کار

* علاقه مندان به دوره آموزشی مسئول مهندسی انسانی یا ارگونومی می توانید منابع را به صورت فصل بندی از وب سایت ۲ac.ir خریداری و دانلود نمایید و یا دوره کامل همراه با ارزیابی و گواهینامه معتبر از وب سایت ۹ac.ir ثبت نام نمایید تا بسته آموزشی برای شما ارسال گردد.

* توجه نمایید از زمان تهیه اشتراک ۶۰ روز مهلت دارید تا آزمون را  به پایان برسانید.

 


مواد امتحانی

مسئول مهندسی انسانی یا ارگونومی

مسئول مهندسی انسانی یا ارگونومی، شغلی از گروه بهداشت و ایمنی می باشد ، که شایستگی هایی از قبیل بررسی فیزیولوژی بدن و شناخت بیماری های اسکلتی و عضلانی ، بررسی عوامل زیان آور محیط کار و... را به عهده دارد.

خرید اشتراک این آزمون