آشنایی با اصول ایمنی امداد و کمک های اولیه

کمک های اولیه همواره نیازی به سزا در زندگی بشریت داشته است.  شما آخرین تکنیک های مربوط به کمک های اولیه را به طور کامل فرا خواهید گرفت. از جمله تکنیک هایی که در این مجموعه مورد آموزش قرار می گیرد عبارتند از : احیای قلبی – ریوی (CPR) ، چگونگی عملکرد در برابر خفگی ، رساندن کمک های اولیه به اشخاصی که به آن ها حمله های قلبی یا فشار قلبی صورت گرفته است ، تکنیک تنفس مصنوعی ، باز کردن مجراهای تنفسی در هنگام خفگی و …

 

سر فصل های این دوره عبارت اند از :

 

تعریف کمکهای اولیه

 وضعیت اضطراری

 شناسایی مشکل اصلی

 حمایت حیاتی پایه

 خونریزی و شوک

 مراقبت از زخم

 پانسمان و بانداژ

 سوختگی

 آسیبهای سر و ستون فقرات

 آسیب های قفسه سینه و شکم و لگن

 آسیبهای استخوان و مفاصل

 آتل بندی اندام

 مسمومیت ها

 نیش و گزش ها

 اورژانسهای سرما و گرما


مواد امتحانی

آشنایی با اصول ایمنی امداد و کمک های اولیه

كمك ­های اوليه به مجموعه اقدامات، عمليات و مراقبت ­هايی گفته می­ شود كه بلافاصله بعد از حادثه و تصادف به آسيب ديدگان يا مجروحان حادثه صورت مي­گيرد، تا از عواملی كه زندگی و سلامت آن­ها را تهديد می­ كند، جلوگيری كرده و از و خامت حادثه بكاهد و تا رسيدن پزشك به محل حادثه و يا رساندن آن­ ها به مراكز درمانی ادامه يابد.

خرید اشتراک این آزمون