×

ارزیابی ریسک

138,000  تومان
ارزیابی ریسک
زمان: 00:20:00
20 سوال
0 شرکت کننده
138,000  تومان

ارزیابی ریسک یک روش منطقی برای تعیین اندازه کمّی و کیفی خطرات و بررسی پیامدهای بالقوه ناشی از حوادث احتمالی بر روی افراد، مواد، تجهیزات و محیط است. در حقیقت از این طریق میزان کارآمدی روش‌های کنترلی موجود مشخص شده و داده‌های باارزشی برای تصمیم‌گیری در زمینه کاهش ریسک، خطرات، بهسازی سیستم‌های کنترلی و برنامه ریزی برای واکنش به آنها فراهم می‌شود.

سرفصل های این دوره عبارتند از :

 تجزیه و تحلیل پیش بینانه خطاهای انسانی

 شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک

 ارزیابی ریسک به روش FMEA

 ارزیابی ریسک به روش HAZOP

 ارزیابی ریسک به روش JSA

 ارزیابی ریسک به روش PHA

 ارزیابی ریسک به روش JHA

 ارزیابی ریسک به روش WILLIAM FINE

 ارزیابی ریسک به روش SHA و SSHA

 ارزیابی ریسک در بهداشت حرفه ای

* علاقه مندان به دوره آموزشی ارزیابی ریسک می توانید منابع را به صورت فصل بندی از وب سایت ۲ac.ir خریداری و دانلود نمایید و یا دوره کامل همراه با ارزیابی و گواهینامه معتبر از وب سایت ۹ac.ir ثبت نام نمایید تا بسته آموزشی برای شما ارسال گردد.

* توجه نمایید از زمان تهیه اشتراک ۶۰ روز مهلت دارید تا آزمون را  به پایان برسانید.