×

ازدیاد نباتات

40,000  تومان
ازدیاد نباتات
زمان: 00:20:00
20 سوال
0 شرکت کننده
40,000  تومان

گیاه افزایی یا ازدیاد نباتات روند و فرایند ایجاد گیاهان جدید از منشأهای مختلف: دانه، قلمه‌ و دیگر بخش‌های گیاه است. گیاه‌افزایی همچنین می‌تواند به پراکندگی مصنوعی یا طبیعی گیاهان اشاره داشته‌باشد. گیاه‌افزایی شامل دو گونه‌ی غیرجنسی (قلمه، پیوند، خوابانیدن، کشت‌بافت و پاجوش) و جنسی (بذر) می‌باشد. گیاهان حاصل از ازدیاد جنسی با گیاه مادری خود ژن‌های یکسانی ندارند ولی در ازدیاد غیرجنسی گیاهان کاملاً مشابه هستند.

سر فصل ها و مهارت های دوره اموزشی ازدیاد نباتات عبارت اند از:

اهداف اصلاح نباتات

تولیدمثل در گیاهان

ژنتیک کمی

فراوانی ژنی و ژنوتیپی

وراثت‌پذیری

اصلاح گیاهان خودبارور با استفاده از معرفی و گزینش بدون دورگ‌گیری

اصلاح گیاهان خودبارور با استفاده از روشهای گزینش بعد از دورگ‌گیری

* علاقه مندان به دوره آموزشی ازدیاد نباتات می توانید منابع را به صورت فصل بندی از وب سایت ۲ac.ir خریداری و دانلود نمایید و یا دوره کامل همراه با ارزیابی و گواهینامه معتبر از وب سایت ۹ac.ir ثبت نام نمایید تا بسته آموزشی برای شما ارسال گردد.

* توجه نمایید از زمان تهیه اشتراک ۶۰ روز مهلت دارید تا آزمون را  به پایان برسانید.