انجام عملیات کمک های اولیه

انجام عملیات کمک های اولیه شایستگی است درحوزه بهداشت و ایمنی که با کارهایی از قبیل ارزیابی مصدوم، احیاء قلبی – ریوی، کنترل شکستگی و آسیب های عضلانی و آتل بندی، جلوگیری از خونریزی و بانداژکردن زخم در ارتباط می باشد.

 ارزیابی مصدوم

 حیاء قلبی – ریوی

 کنترل شکستگی و آسیب های عضلانی و آتل بندی

 جلوگیری از خونریزی و بانداژکردن زخم

* علاقه مندان به دوره آموزشی انجام عملیات کمک های اولیه می توانید منابع را به صورت فصل بندی از وب سایت ۲ac.ir خریداری و دانلود نمایید و یا دوره کامل همراه با ارزیابی و گواهینامه معتبر از وب سایت ۹ac.ir ثبت نام نمایید تا بسته آموزشی برای شما ارسال گردد.

* توجه نمایید از زمان تهیه اشتراک ۶۰ روز مهلت دارید تا آزمون را  به پایان برسانید.

 

 


مواد امتحانی

انجام عملیات کمک های اولیه

انجام عملیات کمک های اولیه شایستگی است درحوزه بهداشت و ایمنی که با کارهایی از قبیل ارزیابی مصدوم، احیاء قلبی – ریوی، کنترل شکستگی و آسیب های عضلانی و آتل بندی، جلوگیری از خونریزی و بانداژکردن زخم در ارتباط می باشد.

خرید اشتراک این آزمون