×

جانور شناسی

119,000  تومان
جانور شناسی
زمان: 00:20:00
20 سوال
0 شرکت کننده
119,000  تومان

جانورشناسی یا زیست‌شناسی‌جانوری، رشته‌ای از زیست‌شناسی است که به بررسی جانوران می‌پردازد.  این درس به تبیین موجودات زنده، طبقه بندی و جایگاه آن ها در نظام هستی و روند تکاملی آن ها از ابتدایی ترین تا پیشرفته ترین، می پردازد. هدف از آموزش جانورشناسی به محققین و دانشجویان در اکثر رشته های علوم طبیعی ارائه دیدگاه علمی از موجودات زنده، مشاهده تفاوت و شباهت های آن ها و توان طبقه بندی و تشخیص موجوداتی است که هر محقق علوم زیستی در آینده با آن سر و کار دارد. اهمیت فراگیری جانورشناسی آن هم با رعایت سلسله مراتب تکاملی موجودات از ساده تا پیچیده و از تک یاخته تا پریاخته بسیار اهمیت دارد.

جانورشناسی بی مهرگان

جانورشناسی مهره داران

جانورشناسی بند پایان

فیزیولوژی جانوری

بافت شناسی جانوری

* علاقه مندان به دوره آموزشی جانور شناسی می توانید منابع را به صورت فصل بندی از وب سایت ۲ac.ir خریداری و دانلود نمایید و یا دوره کامل همراه با ارزیابی و گواهینامه معتبر از وب سایت ۹ac.ir ثبت نام نمایید تا بسته آموزشی برای شما ارسال گردد.

* توجه نمایید از زمان تهیه اشتراک ۶۰ روز مهلت دارید تا آزمون را  به پایان برسانید.