جانور شناسی

جانورشناسی یا زیست‌شناسی‌جانوری، رشته‌ای از زیست‌شناسی است که به بررسی جانوران می‌پردازد.  این درس به تبیین موجودات زنده، طبقه بندی و جایگاه آن ها در نظام هستی و روند تکاملی آن ها از ابتدایی ترین تا پیشرفته ترین، می پردازد. هدف از آموزش جانورشناسی به محققین و دانشجویان در اکثر رشته های علوم طبیعی ارائه دیدگاه علمی از موجودات زنده، مشاهده تفاوت و شباهت های آن ها و توان طبقه بندی و تشخیص موجوداتی است که هر محقق علوم زیستی در آینده با آن سر و کار دارد. اهمیت فراگیری جانورشناسی آن هم با رعایت سلسله مراتب تکاملی موجودات از ساده تا پیچیده و از تک یاخته تا پریاخته بسیار اهمیت دارد.

جانورشناسی بی مهرگان

جانورشناسی مهره داران

جانورشناسی بند پایان

فیزیولوژی جانوری

بافت شناسی جانوری

* علاقه مندان به دوره آموزشی جانور شناسی می توانید منابع را به صورت فصل بندی از وب سایت ۲ac.ir خریداری و دانلود نمایید و یا دوره کامل همراه با ارزیابی و گواهینامه معتبر از وب سایت ۹ac.ir ثبت نام نمایید تا بسته آموزشی برای شما ارسال گردد.

* توجه نمایید از زمان تهیه اشتراک ۶۰ روز مهلت دارید تا آزمون را  به پایان برسانید.


مواد امتحانی

جانور شناسی

جانورشناسی یا زیست‌شناسی‌جانوری، رشته‌ای از زیست‌شناسی است که به بررسی جانوران می‌پردازد.  این درس به تبیین موجودات زنده، طبقه بندی و جایگاه آن ها در نظام هستی و روند تکاملی آن ها از ابتدایی ترین تا پیشرفته ترین، می پردازد.

خرید اشتراک این آزمون