حکمت هنر اسلامی

حکمت مفهومی است که تا قبل از جهان جدید بسیار در ادبیات فکری و نظری کاربرد داشته و تنها در جهان جدید و با مدرنیته است که به مفاهیم مختلفی تقسیم شده است. بسیاری از متفکران و نخبگان برجسته چون سقراط و افلاطون، ارسطو و آگوستین و فارابی و ابن سینا به عنوان حکیم شناخته می شدند. تا همین اواخر بسیاری از معارف تحت عنوان حکمت معرفی می شدند.
با مدرنیته و با تقسیم بسیاری از حوزه ها حکمت هم به معارفی چون: علم، فلسفه، مابعدالطبیعه و… تقسیم شد. به تعبیر دیگر حکمت که به حکمت نظری، عملی و تولیدی هم تقسیم می شد در جایی با علوم و معارف نظری پیوند برقرار می کرد.

 

سرفصل های این دوره عبارتند از :

 

زیبایی و هنر در عرفان اسلامی

 

نظری های هنر و زیباشناسی

 

تحلیل و تفسیر آثار و هنر اسلامی

 

بررسی تطبیق مبانی حکمی هنر اسلامی

 

* علاقه مندان به دوره آموزشی حکمت هنر اسلامی می توانید منابع را به صورت فصل بندی از وب سایت ۲ac.ir خریداری و دانلود نمایید و یا دوره کامل همراه با ارزیابی و گواهینامه معتبر از وب سایت ۹ac.ir ثبت نام نمایید تا بسته آموزشی برای شما ارسال گردد.

* توجه نمایید از زمان تهیه اشتراک ۶۰ روز مهلت دارید تا آزمون را  به پایان برسانید.


مواد امتحانی

حکمت هنر اسلامی

حکمت مفهومي است که تا قبل از جهان جديد بسيار در ادبيات فکري و نظري کاربرد داشته و تنها در جهان جديد و با مدرنيته است که به مفاهيم مختلفي تقسيم شده است. بسياري از متفکران و نخبگان برجسته چون سقراط و افلاطون، ارسطو و آگوستين و فارابي و ابن سينا به عنوان حکيم شناخته مي شدند. 

خرید اشتراک این آزمون