×

روانشناسی تربیتی

119,000  تومان
روانشناسی تربیتی
زمان: 00:20:00
20 سوال
0 شرکت کننده
119,000  تومان

تربیت عبارت است از جریانی منظم و مستمر که هدف آن کمک به رشد جسمانی ، شناختی ، روانی ، اخلاقی و اجتماعی یا بطور کلی رشد شخصیت افراد در جهت کسب هنجارهای مورد پذیرش جامعه و نیز کمک به شکوفا شدن استعدادهای آنهاست. به این ترتیب واژه تربیت معنی کلی‌تری می‌یابد و از آنجا که نظام تربیتی،نظامی گسترده است، روان شناسی تربیتی در بدو تاسیس عمده زمینه‌های تربیت را شامل می‌شد، اما با رشد سایر حوزه‌های روان شناسی حیطه عمل آن محدودتر شده و تنها مسائل تربیتی مربوط به شرایط آموزشگاهی و آموزش را شامل میگردد.

سرفصل های این دوره عبارتند از :

معرفی الگوی عمومی آموزشی

 تهیه و تدوین هدف های آموزشی

 طبقه بندی هدف های آموزشی

 رفتار ورودی و سنجش آغازین

 تعریف و انواع یادگیری

 یادگیری از راه شرطی شدن

 یادگیری شناختی

 حافظه و فراموشی

 یادگیری مفاهیم و اصول

 حل مساله و آفرینندگی

 روشهای کلی آموزش

 آموزش برای یادگیری در حد تسلط

 ارزشیابی و سنجش عملکرد