×

روش سنجش و ارزشیابی آموزشی

144,000  تومان
روش سنجش و ارزشیابی آموزشی
زمان: 00:20:00
20 سوال
6 شرکت کننده
144,000  تومان

سنجش از آزمودن و اندازه گیری مفهوم گسترده تری دارد سنجش یک ا صطلاح کلی است. به شکل فرایندی تعریف می شود که برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز تصمیم گیری درباره ی دانش آموزان ، برنامه درسی و سیاستهای آموزشی مورد استفاده قرار می گیرد. در سنجش از فنون متنوعی برای جمع آوری اطلاعات استفاده می شود  که می توان به آزمون ، پرسشنامه ، مقیاس در جه بندی ، فهرست وارسی ، کار آزمایشگاهی ، پروژه تحقیق ، تکلیف درسی ، امتحان شفاهی ، مصاحبه و مشاهده عملکرد و رفتار دانش آموزان در موقعیتهای مختلف اشاره کرد.

سر فصل های این دوره عبارت اند از :

آشنایی شرکت کنندگان دوره با اصطالحات مهم حوزه سنجش و اندازه گیری
آشنایی با مراحل ساخت آزمون پیشرفت
کسب مهارت در اجرا و تفسیر نتایج ارزشیابی پیشرفت
آشنا شدن با روش های آماری مورد استفاده در تحلیل و تفسیر نتایج
آشنا شدن با ویژگی های فنی (روایی و پایایی) آزمون ها
آشنا شدن با هنجارها و طرز استفاده از آنها در گزارش نتایج

* علاقه مندان به دوره آموزشی اشنایی با علوم دامی می توانید منابع را به صورت فصل بندی از وب سایت ۲ac.ir خریداری و دانلود نمایید و یا دوره کامل همراه با ارزیابی و گواهینامه معتبر از وب سایت ۹ac.ir ثبت نام نمایید تا بسته آموزشی برای شما ارسال گردد.

* توجه نمایید از زمان تهیه اشتراک ۶۰ روز مهلت دارید تا آزمون را  به پایان برسانید.