سنگ کاری

در خدمات ساختمانی، سنگ کاری به مجموعه فعالیت هایی گفته می‌شود که با هدف نصب انواع سنگ در ابعاد و کیفیت های متنوع در مکان‌های مختلفی در ساختمان انجام می‌شود. دو دسته بندی کلی سنگ کاری داخلی و سنگ کاری خارجی اولین دسته بندی‌ کارهای بنایی مرتبط با سنگ است.

سر فصل های این دوره عبارت اند از:

  • سنگ کاری نما
  • سنگ کار حیاط و رمپ پارکینگ
  • سنگ کاری پشت بام

* علاقه مندان به دوره آموزشی سنگ کاری می توانید منابع را به صورت فصل بندی از وب سایت ۲ac.ir خریداری و دانلود نمایید و یا دوره کامل همراه با ارزیابی و گواهینامه معتبر از وب سایت ۹ac.ir ثبت نام نمایید تا بسته آموزشی برای شما ارسال گردد.

* توجه نمایید از زمان تهیه اشتراک ۶۰ روز مهلت دارید تا آزمون را  به پایان برسانید.


مواد امتحانی

سنگ کاری

در خدمات ساختمانی، سنگ کاری به مجموعه فعالیت هایی گفته می‌شود که با هدف نصب انواع سنگ در ابعاد و کیفیت های متنوع در مکان‌های مختلفی در ساختمان انجام می‌شود.

خرید اشتراک این آزمون