شناسایی و مبارزه با علف های هرز

علف هرز، گیاهی است که اکثراً خودرو بوده و در محلی غیر از محل خود روئیده باشد و یا بعبارت دیگر، کلیه گیاهانی که بدون قصد کشاورز در مزرعه ای بروید را علف هرز می نامند. علف‌های هرز نسبت به گیاه اصلی رشد سریع‌تر، توقع کمتر و تعداد بذرهای بیشتری دارند. با گیاه اصلی بر سر منابع غذایی، آب و نور رقابت می‌کنند. ماندگاری و طول عمر زیادی دارند. از راه‌های مختلف مانند باد، آب، کود و بذرها وارد مزرعه شده بذر آن سال‌های زیادی در خاک زنده می‌ماند.

سرفصل های این دوره عبارتند از :

اکوفیزیولوژی علف های هرز

فیزیولوژی رقابت گیاهان هرز و زراعتی

فیزیولوژی علف کش ها

علف کش ها و روش های کاربرد آنها

مدیریت علف های هرز

* علاقه مندان به دوره آموزشی شناسایی و مبارزه با علف های هرز می توانید منابع را به صورت فصل بندی از وب سایت ۲ac.ir خریداری و دانلود نمایید و یا دوره کامل همراه با ارزیابی و گواهینامه معتبر از وب سایت ۹ac.ir ثبت نام نمایید تا بسته آموزشی برای شما ارسال گردد.

* توجه نمایید از زمان تهیه اشتراک ۶۰ روز مهلت دارید تا آزمون را  به پایان برسانید.


مواد امتحانی

شناسایی و مبارزه با علف های هرز

علف هرز، گیاهی است که اکثراً خودرو بوده و در محلی غیر از محل خود روئیده باشد و یا بعبارت دیگر، کلیه گیاهانی که بدون قصد کشاورز در مزرعه ای بروید را علف هرز می نامند. 

خرید اشتراک این آزمون