×

شیمی تجزیه

100,000  تومان
شیمی تجزیه
زمان: 00:20:00
20 سوال
0 شرکت کننده
100,000  تومان

شیمی تجزیه، شاخه‌ای از دانش بنیادین شیمی است که به مطالعه روش‌های جداسازی، شناسایی و بررسی کمی اجزای طبیعی یا مصنوعی یک ماده می‌پردازد. انواع آنالیز و تجزیه و تحلیل که در این دانش به کار گرفته می‌شوند در یک نگاه کلی به دو دستهٔ کمّی و کیفی تقسیم می‌شوند. در تجزیهٔ کیفی نوع اجزای موجود در نمونه تعیین می‌شود و در تجزیهٔ کمّی مقدار یا غلظت هر یک از این اجزا تعیین می‌شود. در حالت کلی آنالیز کیفی بر آنالیز کمّی تقدم دارد در واقع ابتدا نوع اجزا و سپس مقادیر کمّی آن‌ها تعیین می‌شود.

سر فصل های دوره اموزشی شیمی تجزیه عبارت اند از:

کاربردهای آمادر شیمی

خطاها در شیمی

تعادلات و فعالیت

توزیع نمونه از میانگین

تفکیک الکترولیتی

حلالیت رسوب ها

آنالیز تک ترکیب

* علاقه مندان به دوره آموزشی شیمی تجزیه می توانید منابع را به صورت فصل بندی از وب سایت ۲ac.ir خریداری و دانلود نمایید و یا دوره کامل همراه با ارزیابی و گواهینامه معتبر از وب سایت ۹ac.ir ثبت نام نمایید تا بسته آموزشی برای شما ارسال گردد.

* توجه نمایید از زمان تهیه اشتراک ۶۰ روز مهلت دارید تا آزمون را  به پایان برسانید.