صنایع صوتی و تصویری

امروزه صنایع صوتی و تصویری در دنیا رو به پیشرفت است، جزء صنایع پیشتاز محسوب شده و در مرزهای دانش حرکت می‌کند.

* علاقه مندان به دوره آموزشی صنایع صوتی و تصویری می توانید منابع را به صورت فصل بندی از وب سایت ۲ac.ir خریداری و دانلود نمایید و یا دوره کامل همراه با ارزیابی و گواهینامه معتبر از وب سایت ۹ac.ir ثبت نام نمایید تا بسته آموزشی برای شما ارسال گردد.

* توجه نمایید از زمان تهیه اشتراک ۶۰ روز مهلت دارید تا آزمون را  به پایان برسانید.


مواد امتحانی

صنایع صوتی و تصویری

امروزه صنایع صوتی و تصویری در دنیا رو به پیشرفت است، جزء صنایع پیشتاز محسوب شده و در مرزهای دانش حرکت می‌کند.

خرید اشتراک این آزمون