×

فیزیک محیط زیست

80,000  تومان
فیزیک محیط زیست
زمان: 00:20:00
20 سوال
0 شرکت کننده
80,000  تومان

فیزیک محیط زیست عبارت است از اندازه گیری و تحلیل برهمکنشهای بین موجودات زنده و محیط زیست فیزیکی آنها. برای اینکه موجودات زنده به نحو مطلوبی رشد و تولید مثل کنند، باید با محیط زیستشان سازش یابند.

سرفصل های این دوره عبارتند از :

دامنه فیزیک محیط زیست

قوانین گازها

قوانین ترابرد

نیروی کشش وارد بر ذرات

انتقال همرفت گرما

تابش در محیط زیست

خواص بازتابش خاک

* علاقه مندان به دوره آموزشی فیزیک محیط زیست می توانید منابع را به صورت فصل بندی از وب سایت ۲ac.ir خریداری و دانلود نمایید و یا دوره کامل همراه با ارزیابی و گواهینامه معتبر از وب سایت ۹ac.ir ثبت نام نمایید تا بسته آموزشی برای شما ارسال گردد.

* توجه نمایید از زمان تهیه اشتراک ۶۰ روز مهلت دارید تا آزمون را  به پایان برسانید.