مدیریت جامع کیفیت TQM

مدیریت کیفیت جامع، فنی است برای مشارکت تمامی کارمندان و مدیران سازمان در امور مربوط به سازمان. این فن تغییری مهم در فرهنگ سازمان میدهد که اهداف، آرمان ها، طرز فکر و رویه های موجود در آن سازمان را در برمیگیرد. تاکید عمده جنبش TQM بر این است که هر کارمند و مدیری پاسخگوی بهبود مداوم کیفیت خدمات و محصولات شرکت باشد تا خواسته های مشتریان تامین شود. مدیریت جامع کیفیت با داشتن ارکان فلسفی و اصول ساده و قابل درک و فراهم نمودن یک بستر طبیعی برای تلاشها ، شاید تنها گزینه در پیش روی مدیران باشد . سه رکن مهم فلسفه مدیریت جامع کیفیت یعنی مشتری‌محوری ، فرایندگرایی و ارتقای مستمر هم در راس یک سازمان و هم در قاعده آن قابل درک و اجراست.

 

سرفصل های این دوره عبارتند از :

 

 تاریخچه

 کیفیت

 منابع انسانی و مدیریت کیفیت جامع

 قواعد اصول و شیوه های اجرایی TQM

 بهبود مستمر یا کاریزن

 ارتباط کیفیت و مدیریت هزینه

 اصول مدیریت کیفیت

 رضایت مشتری

 چرخه دمینگ

 ستاد و شورای کیفیت

 حسابرسی کیفیت

 انحرافات کیفیت

 هزینه های کیفیت

 ارتباط کیفیت و بهره وری

 چالش های مدیریت کیفیت

 

* علاقه مندان به دوره آموزشی مدیریت جامع کیفیت TQM می توانید منابع را به صورت فصل بندی از وب سایت ۲ac.ir خریداری و دانلود نمایید و یا دوره کامل همراه با ارزیابی و گواهینامه معتبر از وب سایت ۹ac.ir ثبت نام نمایید تا بسته آموزشی برای شما ارسال گردد.

* توجه نمایید از زمان تهیه اشتراک ۶۰ روز مهلت دارید تا آزمون را  به پایان برسانید.


مواد امتحانی

مدیریت جامع کیفیت TQM

مدیریت کیفیت جامع، فنی است برای مشارکت تمامی کارمندان و مدیران سازمان در امور مربوط به سازمان. این فن تغییری مهم در فرهنگ سازمان میدهد که اهداف، آرمان ها، طرز فکر و رویه های موجود در آن سازمان را در برمیگیرد.

خرید اشتراک این آزمون