مدیریت حفاظت فیزیکی

بخشی از حفاظت که مرتبط با اقدامات فیزیکی طراحی شده به جهت محافظت از پرسنل، جلوگیری از دسترسی غیر مجاز به تجهیزات، مؤسسات نظامی، امکانات نظامی اسناد ومدارک جلوگیری از خرابکاری، جاسوسی، خسارت و دزدی میباشد.

سرفصل های این دوره عبارتند از :

 اجزای اقدامات امنیت فیزیکی

 تدابیر حراست فیزیکی

 تجهیزات نوین حفاظت فیزیکی

 ارزیابی موقعیت حفاظتی

 تهدیدات حفاظتی

 انواع نگهبانی

* علاقه مندان به دوره آموزشی مدیریت حفاظت فیزیکی می توانید منابع را به صورت فصل بندی از وب سایت ۲ac.ir خریداری و دانلود نمایید و یا دوره کامل همراه با ارزیابی و گواهینامه معتبر از وب سایت ۹ac.ir ثبت نام نمایید تا بسته آموزشی برای شما ارسال گردد.

* توجه نمایید از زمان تهیه اشتراک ۶۰ روز مهلت دارید تا آزمون را  به پایان برسانید.


مواد امتحانی

مدیریت حفاظت فیزیکی

بخشی از حفاظت که مرتبط با اقدامات فیزیکی طراحی شده به جهت محافظت از پرسنل، جلوگیری از دسترسی غیر مجاز به تجهیزات، مؤسسات نظامی، امکانات نظامی اسناد ومدارک جلوگیری از خرابکاری، جاسوسی، خسارت و دزدی میباشد.

خرید اشتراک این آزمون