×

مربیگری پیشگیری از اعتیاد و دیگر آسیب های اجتماعی

153,000  تومان
مربیگری پیشگیری از اعتیاد و دیگر آسیب های اجتماعی
زمان: 00:20:00
20 سوال
0 شرکت کننده
153,000  تومان

این شغل از حوزه خدمات آموزشی می باشد. وظایف این شغل آموزش و آگاه سازی عموم مردم و اقشار در معرض خطر می باشد. مربی این حوزه قادر به شناخت کلیه آسیب های اجتماعی و تبیین علل و عوامل این آسیب ها و ارائه راهکارهای پیشگیری از آسیب هایی از قبیل بیماری های خطرناک مثل ایدز ، هپاتیت، اعتیاد به مواد مخدر و مواد محرک، فقر و فحشا، طالق، رفتارهای ناسالم جنسی، رفتارهای اعتیادی، کودکان کار و خیابان، دختران فراری و خشونت های خیابانی می باشد. این افراد دارای توانایی اجرای راهکارهای تنظیم شده جهت پیشگیری و کمک برای به حداقل رساندن این آسیب ها می باشد. شغل تدریس حوزه پیشگیری از اعتیاد و دیگر آسیب های اجتماعی با مراکز آموزشی، درمانی، بهداشتی و مشاوره ای و روانشناسی در ارتباط می باشد.

آموزش روشهای پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر

 آموزش روشهای پیشگیری از اعتیاد به مواد محرک

 آموزش روشهای پیشگیری از رفتارهای اعتیادی

 آموزش روشهای پیشگیری از ایدز و هپاتیت و دیگر بیماری های همراه آن

 آموزش روشهای پیشگیری از رفتارهای نا سالم جنسی

 آموزش روشهای پیشگیری از طلاق و جدائی در خانواده

 آموزش روشهای پیشگیری از آسیب به دختران فراری و فحشا

 آموزش روشهای پیشگیری از آسیب های وارده به کودکان کار و خیابان

 آموزش روشهای پیشگیری از آسیب خشونت های خانگی و خیابانی

 آموزش روشهای پیشگیری از خودکشی آموزش روشهای تدریس حوزه پیشگیری از آسیب اجتماعی

* علاقه مندان به دوره آموزشی مربیگری پیشگیری از اعتیاد و دیگر آسیب های اجتماعی می توانید منابع را به صورت فصل بندی از وب سایت ۲ac.ir خریداری و دانلود نمایید و یا دوره کامل همراه با ارزیابی و گواهینامه معتبر از وب سایت ۹ac.ir ثبت نام نمایید تا بسته آموزشی برای شما ارسال گردد.

* توجه نمایید از زمان تهیه اشتراک ۶۰ روز مهلت دارید تا آزمون را  به پایان برسانید.