وکالت

وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید. در ماده ذکر شده موضوع وکالـت: انجام امری است و باید توجه کرد منظور از انجام امر عمل حقوقی است و شامل عمل مادی نمی شود. مثلا اجیر کردن شخص برای رنگ کردن، وکالت نیست بلکه عقد اجارۀ اشخاص است. مثل موضوع وکالت ما عمل حقوقی باشد. در غیر این صورت وکالت نیست یا طبق مادۀ ۱۰ عقد نامعین باشد. ماده ۶۵۷: تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است پس اشاره به عقد بودن وکالت است که باید ۲ اراده (ایجاب توسط موکل و قبول توسط وکیل صورت می گیرد.)

سر فصل های دوره اموزشی وکالت عبارت اند از :
ایین دادرسی مدنی

ایین دادرسی کیفری

اصول فقه

حقوق جزای اختصاصی و عمومی

حقوق تجارت

* علاقه مندان به دوره آموزشی وکالت می توانید منابع را به صورت فصل بندی از وب سایت ۲ac.ir خریداری و دانلود نمایید و یا دوره کامل همراه با ارزیابی و گواهینامه معتبر از وب سایت ۹ac.ir ثبت نام نمایید تا بسته آموزشی برای شما ارسال گردد.

* توجه نمایید از زمان تهیه اشتراک ۶۰ روز مهلت دارید تا آزمون را  به پایان برسانید.


مواد امتحانی

وکالت

وکالت در فقه و حقوق ایران عبارت از عقد جایزی است، که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب (جانشین) خود قرار می‌دهد.

خرید اشتراک این آزمون