×

کارشناس سم شناسی

135,000  تومان
کارشناس سم شناسی
زمان: 00:20:00
20 سوال
4 شرکت کننده
135,000  تومان

سم شناسی علمی است چند جانبه که نیاز به تحقیق و مطالعه دقیق در همه ابعاد آن (پایه، بالینی، محیط زیستی و داروئی و پزشکی قانونی) احساس می شود. مأموریت اصلی دوره آموزشی سم شناسی تربیت دانش آموختگانی است که می توانند در نظام های بهداشتی، پژوهشی و خدماتی مربوط به سموم انجام وظیفه کنند. با تربیت این نیروها، تشخیص و اندازه گیری سموم و داروها در مایعات بیولوژیک و غیر بیولوژیک، و امور مربوط به سم شناسی قانونی و پیشگیری از مسمومیتها زیر نظر متخصصین سم شناسی مقدور خواهد بود.

 

سر فصل های این دوره عبارت اند از :

 

نام های سموم

 فرمولاسیون سموم

 پادزهر سموم

 جونده کش ها

 حشره کش ها

 حلزون کش ها

 قارچ کش ها

 کنه کش ها