حقوق دادرسی اداری

رشته حقوق دادرسی اداری شاخه ای از علم حقوق است که به بررسی و تحلیل دعاوی اداری می پردازد. دعاوی اداری دعاویی است که حداقل یک طرف آن اداره یا نهاد‌ دولتی است.

همچنانکه در رأس دادگاه‌های عمومی که به دعاوی عادی رسیدگی می‌کنند دیوان عالی کشور قرار دارد، در رأس دادگاههای اداری نیز دیوانی به نام دیوان عدالت اداری قرار دارد که وظیفۀ نظارت بر دادگاه‌های اداری و ایجاد وحدت رویه قضایی را بر عهده دارد.

سرفصل های این دوره عبارتند از :

مبانی حقوق عمومی

حقوق اداری پیشرفته

حقوق اداری تطبیقی

حقوق اموال عمومی و دولتی

حقوق استخدامی

حقوق قرارداد های اداری

و ……..

 

* علاقه مندان به دوره آموزشی حقوق دادرسی اداری می توانید منابع را به صورت فصل بندی از وب سایت ۲ac.ir خریداری و دانلود نمایید و یا دوره کامل همراه با ارزیابی و گواهینامه معتبر از وب سایت ۹ac.ir ثبت نام نمایید تا بسته آموزشی برای شما ارسال گردد.

* توجه نمایید از زمان تهیه اشتراک ۶۰ روز مهلت دارید تا آزمون را  به پایان برسانید.


مواد امتحانی

حقوق دادرسی اداری

رشته حقوق دادرسی اداری شاخه ای از علم حقوق است که به بررسی و تحلیل دعاوی اداری می پردازد. دعاوی اداری دعاویی است كه حداقل یك طرف آن اداره یا نهاد‌ دولتی است. 

خرید اشتراک این آزمون