حقوق بین الملل عمومی

حقوق بین الملل عمومی به روابط جامعه بین المللی و دولت ها و سازمان های بین المللی نظیر صلح و امنیت، نزاع های حقوقی، فرهنگی، اقتصادی و… می پردازد.

سر فصل های این دوره عبارتند از :

ماهیت و مبانی پیدایش حقوق بین الملل، ماهیت حقوق بین الملل، اقسام حقوق بین الملل، تاریخچه‌ی تحول حقوق بین الملل، مبانی حقوق بین‌الملل، مکتب‌های ارادی، نظریه‌ی خود محدودی ارادی

 نظریه‌ی اراده‌ی مشترک، نظریه‌ی حقوق وضعی جدید، مکتب‌های عینی حقوق، مکتب حقوق طبیعی، مکتب محض حقوقی، نظریه‌ی همبستگی اجتماعی، وضعیت فعلی حقوق بین‌الملل

 معاهده، عهدنامه (Treaty)، منشور (Charter)، کنوانسیون (Convention)، پیمان (Pact)

 موافقت‌نامه (Agreement)، پروتکل (Protocol)، اعلامیه (Statement; Proclamation; Declaration)، سند (Act)، سند نهایی (Final Act)

 سند عمومی (General Act) صلح‌نامه یا مصالحه‌نامه (Compromise) اساسنامه (Statute; Constitution) قرار موقت (Provisional Order) طرح یا برنامه (Plan; Program)

 سند عمومی (General Act) صلح‌نامه یا مصالحه‌نامه (Compromise) اساسنامه (Statute; Constitution)، قرار موقت (Provisional Order)، طرح یا برنامه (Plan; Program)

 یادداشت تفاهم (Memorandum of Understanding)، طبقه‌بندی معاهدات، حق شرط بر معاهدات بین‌المللی (Reserve)، دیدگاه کنوانسیون وین طبقه‌بندی اعمال یک ‌جانبه

 نقش متقابل حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل، حقوق بین‌الملل و نزاکت بین‌المللی، حقوق بین‌الملل و اخلاق بین‌المللی، موارد اسقاط حق، حمایت دیپلماتیک، استاندارد ملی یا حداقل استاندارد بین‌المللی، مصادره یا سلب مالکیت

 حقوق دریا، تدوین حقوق دریا، اولین کنفرانس حقوق دریا، دومین کنفرانس حقوق دریا، سومین کنفرانس حقوق دریا، مناطق دریایی، آبهای داخلی

 شرایط ورود کشتیهای خارجی به آبهای داخلی، صلاحیت قضایی دولت ساحلی در آبهای داخلی دریای سرزمینی، رژیم حقوقی دریای سرزمینی منطقه‌ی مجاور یا نظارت نظام حقوقی منطقه‌ی نظارت

 تحدید حدود منطقه‌ی مجاور یا نظارت، منطقه‌ی انحصاری اقتصادی، سابقه‌ی تاریخی منطقه‌ی انحصاری اقتصادی، ماهیت حقوقی منطقه‌ی انحصاری اقتصادی، وضعیت حقوقی منطقه‌ی انحصاری اقتصادی، تحدید حدود منطقه‌ی انحصاری اقتصادی فلات قاره، تاریخچه و سابقه‌ی تاریخی فلات قاره، نظام حقوقی فلات قاره، تحدید حدود فلات قاره دریای آزاد (High Seas – Open Seas)، ماهیت حقوقی دریای آزاد، نظام حقوقی دریای آزاد، استثنائات صلاحیت دولت صاحب پرچم

 تنگه‌های بین‌المللی، رژیم حقوقی تنگه‌ها، تفاوت عبور ترانزیت با عبور بی‌ضرر

 آبهای مجمع‌الجزایری، شیوه‌های مسالمت‌آمیز حل و فصل اختلافات بین‌المللی

 شیوه‌های حقوقی حل اختلافات بین‌المللی رسیدگی قضایی از طریق دادگستری‌های بین‌المللی

 انواع صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری

* علاقه مندان به دوره آموزشی حقوق بین الملل عمومی می توانید منابع را به صورت فصل بندی از وب سایت ۲ac.ir خریداری و دانلود نمایید و یا دوره کامل همراه با ارزیابی و گواهینامه معتبر از وب سایت ۹ac.ir ثبت نام نمایید تا بسته آموزشی برای شما ارسال گردد.

* توجه نمایید از زمان تهیه اشتراک ۶۰ روز مهلت دارید تا آزمون را  به پایان برسانید.


مواد امتحانی

حقوق بین الملل عمومی

حقوق بین الملل عمومی به روابط جامعه بین المللی و دولت ها و سازمان های بین المللی نظیر صلح و امنیت، نزاع های حقوقی، فرهنگی، اقتصادی و… می پردازد

خرید اشتراک این آزمون